Repülőterek

a LEGFEJLETTEBB BIZTONSÁGTECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK a REPÜLŐTEREK ÜZEMELTETŐINEK ÉS Az EGYÜTTMŰKÖDŐ HATÓSÁGOKNAK

A légi forgalom biztonsága és biztosítása összetett védelmi rendszereket kíván, amelyek a hét minden napján 24 órában folyamatos üzembiztonsággal és a technológiai tévedés lehetőségének minimalizálásával működnek. Az utasok és csomagjainak átvizsgálásakor az összes eddig ismert és lehetséges fenyegetést, illetve a légiforgalom biztonságára veszélyt jelentő eszközt ki kell szűrni, amely komoly kihívást jelent a repülőterek üzemeltetőinek. A feladat különböző biztonságtechnikai berendezések és az azokat működtető szolgálatok összehangolt együttműködésével oldható csak meg, hiszen a robbanóanyagok, fegyverek, vegyi anyagok, tiltott eszközök és tárgyak, veszélyes folyadékok vagy improvizált robbanóeszközök részegységei és összetevői mind-mind különböző felderítési-felismerési módot igényelnek.

ZNZ Bizronságtecnika Kft.

Csomag- és szállítmányvizsgáló röntgenberendezések

A nemzetközi repülőtereken már több mint 30 éve használnak az utasok kézipoggyászainak, a szállítmányok, postai küldemények biztonsági átvilágítására képes berendezéseket.
Az elmúlt évtizedben ezek az eszközök óriási fejlődésen mentek keresztül. A csomagröntgenek sugárdózisa a fogorvosi röntgenek dózisának ezredrészére csökkent, mindeközben a képfelbontásuk többszörösére növekedett, valamint számos olyan funkcióval gazdagodtak, mint az átvilágított poggyászokról készült képek tárolása, a robbanóanyagok automatikus detektálása és megjelölése a monitoron, vagy éppen a hálózati alkalmazási funkciók. Mi sem mutatja jobban a fejlődést, hogy a legfejlettebb biztonsági röntgenberendezések képesek egy 0,1 mm átmérőjű rézhuzal pontos megjelenítésére vagy a folyadék-, gél-, illetve aeroszol halmazállapotú robbanóanyagok kiszűrésére is.

Fémdetektor kapuk

 

 

A fémdetektor kapuk az áthaladó személyeknél lévő fémtárgyak felderítésére szolgálnak. Manapság olyan nagy az igény ezekre a berendezésekre, hogy különböző képességekkel rendelkező kapukat gyártanak általános biztonsági célokra (pl. közintézményekbe), büntetés- végrehajtási intézményekbe, gyártóüzemekbe, vagy a repülőterekre.

Kézi fémdetektorok

 

 

Ezek az egyszerű eszközök azt a célt szolgálják, hogy lokalizálni lehessen a fémdetektor kapu által kiválasztott személynél a riasztást előidéző fémtárgy elhelyezkedését. A mai modern, prémiumkategóriás kézi fémdetektorok két fontos képességgel bírnak: alkalmasak hangjelzéssel vagy némítva (rezgéssel) jelezni a fémtalálatot, illetve a hang (vagy rezgés) intenzitása arányos a megtalált fémtömeg nagyságával, mindeközben szoftveresen minden funkciója és érzékenysége szabályozható.

Részecske detektorok

 

 

A köznapi nyelven robbanóanyag (robbanóanyag nyom) érzékelőnek hívott berendezés a levegőben szálló vagy a tárgyakra, emberek bőrére-, ruházatára tapadt részecskéket vizsgálja. A beszívott levegőmintát felmelegíti és ultraibolya fénnyel, valamint sugárzó anyaggal gerjesztve elemeire bontja a molekulákat. A spektroszkópiai eljárás során a mintavételben található anyagok színképét (spektrumát) a berendezés összehasonlítja a belső adatbázisában mentett tiltott anyagok (kábítószerek, robbanóanyagok, vegyi anyagok stb.) mintáinak színképével.

Folyadék-Analizáló készülékek

 

Az analitikai műszerek a folyadékok fizikai tulajdonságai alapján szűrik ki a veszélyes anyagokat:
1. felbontás nélkül, a palack behelyezésével, úgynevezett elektromágneses rezonancia vizsgálattal, mivel minden folyadéknak az összetevői miatt egy specifikus elektromágneses rezgésképe, spektruma van, vagy

2. infravörös színkép-elemzéssel, amely esetben a vizsgálandó folyadékból 1 cl mintát kell kiönteni egy átlátszó pohárkába, amelyet infravörös fénnyel vizsgál meg a műszer. Itt szintén spektrumot kapunk csak ez fény alapú. Mindkét esetben a vizsgált folyadékra kapott spektrumot hasonlítja össze a berendezés számítógépe a saját referencia könyvtárával, hogy megállapítsa az adott folyadékról veszélyes-e vagy sem.

passzív Bomba és robbantásvédelmi eszközök

Az elhagyott vagy gazdátlan csomagok, kézipoggyászok komoly biztonsági kockázatot jelentenek az utasok és a kiszolgáló földi személyzet számára. Az ilyen csomagokat a kiűrítés ideje alatt, a tűzszerész szolgálat helyszínre érkezéséig el kell különíteni és/vagy repesz- és robbanásvédelmi takarást kell kialakítani.

A veszélyesnek gondolt csomag, poggyász vagy bőrönd elszigetelését a helyzetnek megfelelő eszközzel kell megoldani. Termékportfóliónkban számos eszközt kínálunk, amelyek segítséget és védelmet nyújtanak a legveszélyesebb időszakban.

További információért hívjon minket a +36-1/220-5391 telefonszámon, vagy írjon az info@znz.hu e-mail címre.

Csomag- és szállítmányvizsgáló berendezések

A nemzetközi repülőtereken már több mint 30 éve használnak az utasok kézipoggyászainak, valamint a szállítmányok, postai küldemények biztonsági átvilágítására alkalmas berendezéseket. Az elmúlt évtizedben ezek az eszközök óriási fejlődésen mentek keresztül. Sugárdózisuk a fogorvosi röntgenek dózisának ezredrészére csökkent, képfelbontásuk többszörösére növekedett, valamint számos olyan funkcióval gazdagodtak, mint az átvilágított poggyászokról készült képek tárolása, robbanóanyagok automatikus detektálása és megjelölése a monitoron, vagy éppen a hálózati alkalmazási funkciók. Mi sem mutatja jobban a fejlődést, hogy a legfejlettebb biztonsági röntgenberendezések képesek a 0,1 mm átmérőjű rézhuzal pontos megjelenítésére és a folyadék-, gél-, illetve aeroszol halmazállapotú robbanóanyagok kiszűrésére is.

Tovább a termékekhez

Fémdetektor kapuk

A fémdetektor kapuk az áthaladó személyeknél lévő fémtárgyak felderítésére szolgálnak. Manapság olyan nagy az igény ezekre a berendezésekre, hogy különböző képességekkel felruházott kapukat gyártanak általános biztonsági célokra (pl. közintézményekbe), büntetés- végrehajtási intézményekbe, gyártóüzemekbe, illetve a repülőterekre.

Tovább a termékekhez

Kézi fémdetektorok

A fémdetektor kapuk az áthaladó személyeknél lévő fémtárgyak felderítésére szolgálnak. Manapság olyan nagy az igény ezekre a berendezésekre, hogy különböző képességekkel felruházott kapukat gyártanak általános biztonsági célokra (pl. közintézményekbe), büntetés- végrehajtási intézményekbe, gyártóüzemekbe, illetve a repülőterekre.

Tovább a termékekhez

Részecske detektorok

A köznapi nyelven robbanóanyag (robbanóanyag nyom) érzékelőnek hívott berendezés a levegőben szálló vagy a tárgyakra, személyek bőrére-, ruházatára tapadt részecskéket detektálja. A beszívott levegőmintát felmelegíti és ultraibolya fénnyel, valamint sugárzó anyaggal gerjesztve bontja elemeire az illatmolekulákat. A spektroszkópiai eljárás során a mintavételben található anyagok színképét (spektrumát) a berendezés összehasonlítja a belső adatbázisában mentett tiltott anyagok (kábítószerek, robbanóanyagok, vegyi anyagok stb.) mintáinak színképével.

Tovább a termékekhez

Folyadék-analizáló készülékek

A folyékony halmazállapotú robbanóanyagok detektálásának igénye a 2005-ös londoni terrortámadások után merült fel. A berendezés a folyadékok fizikai tulajdonságai alapján szűri ki a veszélyes anyagokat, – felbontás nélkül, a palack behelyezésével elektromágneses rezonancia vizsgálattal, mivel minden folyadéknak a benne lévő összetevők miatt egy specifikus elektromágneses rezgésképe, spektruma van, vagy- infravörös színkép-elemzéssel, amely esetben a vizsgálandó folyadékból 1 cl mintát kell kiönteni egy átlátszó pohárkába, melyet infravörös fénnyel vizsgál meg a műszer. Itt szintén spektrumot kapunk csak ez fény alapú. Mindkét esetben az adott folyadékra jellemző spektrumot összeveti a berendezés számítógépe a saját referencia könyvtárával, megállapítva így hogy a folyadék veszélyes-e vagy sem.

Tovább a termékekhez

Bombavédelmi konténerek

Az elhagyott vagy gazdátlan csomagok, kézipoggyászok komoly biztonsági kockázatot jelentenek az utasok és a kiszolgáló földi személyzet számára egyaránt. Az ilyen csomagokat – annak minimális mozgatásával – haladéktalanul el kell különíteni és a tűzszerész szakemberek helyszínre érkezéséig biztos helyen kell tárolni. A személy és csomagátvizsgálás során megtalált robbanóanyag, improvizált robbanó- eszköz biztonságos elkülönítésére is kizárólag az úgynevezett izolációs konténer, hétköznapi nevén „bombaüst” az egyetlen alkalmas eszköz.

Tovább a termékekhez

A korszerű bomba elkülönítő konténerek kialakítása
kétféle fejlesztési eljárás mentén alakult ki:

speciális (kompozit) összetételű, merev falú robbanási energia- és repesz elnyelő megoldások

Az egyik fő csoportba tartoznak a több centiméter vastag ásványi anyag keverékéből álló speciális (kompozit) összetételű, merev falú robbanási energia- és repesz elnyelő megoldások. Ez esetben a bombakonténer belső fala elnyeli, felemészti a robbanási energia nagy részét.

Ez az abszorpció kétféle módon megy végbe. Egyrészt a konténer belső falát képező porózus ásványi szemcsék egymással érintkező felületei között utat találva a hirtelen felszabaduló forró gázok több irányba szétszóródva ki tudnak tágulni és le tudnak hűlni, másrészt ez a hirtelen kiterjeszkedés fizikailag rombolja az ásványi anyagot, melynek során jelentős mozgási energia emésztődik fel. Ezt követően a kiterjeszkedő gázok feszítik a bombakonténer speciálisan – hőkezeléssel, mechanikai kialakítással, illetve ötvöző anyagokkal – rugalmassá tett külső falát.

A konténer maximális deformáció mellett is képes megakadályozni az emberekre különösen veszélyes repeszek kirepülését a tartályból. Az izolációs tartályt a veszélyes, gyanús, illetve gazdátlan csomag, poggyász vagy robbanóeszköz és robbanóanyag behelyezése után azonnal el lehet szállítani a közforgalmú területről, ezt követően pedig egy előre kiválasztott biztonsági zónában tárolható a tűzszerészek helyszínre érkezéséig.

A szállítás történhet saját kerekein tolva, vontatható targoncával vagy bármilyen szállítóeszközzel, akár repülőtéri kézikocsival.

lágy falú bombaleplek, bombafalak és bombakonténerek

A másik csoportba a lágy falú bombaleplek, bombafalak és bombakonténerek tartoznak, amelyek a robbanási energia egy részét detonáció formájában ugyan tovább engedik, de így is jelentősen csökkentik a romboló hatást környezetükben.

Ezeknél a védőeszközöknél a repeszhatás elhárítása az elsődleges cél, melynek – védőfokozatának megfelelően – maradéktalanul eleget tesz az eszköz.

A merev falú konténerekkel szemben ezeknek a védőeszközöknek a tömege fele-, negyedakkora vagy akár töredéke is lehet, amelynek révén mobilitásuk és elkülönítésük jóval egyszerűbben és könnyebben megoldható.

Lágy falú bombaleplek, bombafalak és bombakonténerek

Kapcsolódó termékeink

Csomagröntgenek

Konténer- és járműátvizsgáló röntgenberendezések

Fémdetektor kapuk

Kiegészítők fémdetektor kapukhoz

Kézi fémdetektorok

Testszkennerek

Részecske detektorok

EMA folyadékelemző készülék

Bombavédelmi eszközök