Tájékoztató a www.znz.hu honlap látogatói részére

A www.znz.hu üzemeltetője tájékoztatja a honlap megtekintőit, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint a felhasználók jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A Z&Z Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Z&Z Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Z&Z Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Z&Z Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Z&Z Biztonságtechnika Kft. (Z&Z Kft.)

Cím: 1141 Budapest, Paskál u. 27/B
Telephely: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa u. 6.
Email: info@znz.hu
Telefon: +36 1 220 53 91
Honlap: www.znz.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

3. Elektronikus adatkezelések

A honlapon hozzájárulás utáni automatikus (cookie) és önkétes hozzájáruláson alapuló adatrögzítés történik.

3.1. Cookie-k (sütik)

3.1.1. A sütik működése:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a rendszer a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.1.2. A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Z&Z Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):
A Z&Z Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Z&Z Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.1.3. Az adatkezelés célja:

A honlapot megtekintő látogatók, felhasználók egymástól való megkülönböztetése, annak során megadott adatok tárolása, felhasználói élményének javítása, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, webanalitikai mérések.

3.1.4. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a felhasználói élmény romlása, webanalitikai mérések pontatlansága.

3.1.5. A kezelt adatok köre:

A felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Z&Z Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

3.2. Kapcsolatfelvétel céljából önkéntesen megadott információk:

A Z&Z Kft. kapcsolattartás céljából adatok megadását kéri a honlap látogatóitól.
Az adatszolgáltatás alapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A rendszer a megadott információkat és a mellékelt üzenetet a Z&Z Kft. központi (info@znz.hu) e-mail címére továbbítja, amely postafiókot az erre kijelölt munkatársak kezelik. A levél beérkezését követően a munkatársaink felveszik a levélben megadott elérhetőségek valamelyikén a kapcsolatot az érdeklődővel.

3.2.1. A kezelt adatok köre és célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Megőrzési idő

Név

Az ön neve, ez alapján tudjuk azonosítani.
Az adat elmaradása esetén nem tud üzenetet küldeni számunkra.

Önkéntes hozzájárulás

Kapcsolatfelvételt követő
1 év

Telefonszám

A megadott telefonszámon, fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
Az adat elmaradása esetén nem tud üzenetet küldeni számunkra.

Önkéntes hozzájárulás

Kapcsolatfelvételt követő
1 év

E-mail

A megadott levelezési címen üzenetet tudunk küldeni Önnek
Az adat elmaradása esetén nem tud üzenetet küldeni számunkra.

Önkéntes hozzájárulás

Kapcsolatfelvételt követő
1 év

Cégnév

Önnek nem szükséges megadnia a cég nevét, ahol dolgozik. Munkatársaink könnyebben tudják az Ön érdeklődési területét azonosítani

Önkéntes hozzájárulás

Kapcsolatfelvételt követő
1 év

 

3.3. Hírlevél:

  3.3.1. Adatkezelés célja:

 Az Adatkezelő tevékenységével, valamint a képviselt szakmai területtel kapcsolatos hírekről, információkról, megjelenő friss cikkekről, összefoglalókról szóló tájékoztató e-mailek küldése. Az Adatkezelő hírlevelei tartalmazhatnak saját vagy harmadik fél szolgáltatásával kapcsolatos információkat is.

3.3.2.Kezelt személyes adatok:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Megőrzési idő

Név (vezetéknév, keresztnév)

Az ön neve, ez alapján tudjuk azonosítani, megszólítani.
Az adat elmaradása esetén nem tudunk üzenetet küldeni az Ön számára.

Önkéntes hozzájárulás

Leiratkozásig

E-mail

A megadott levelezési címen üzenetet tudunk küldeni Önnek.
Az adat elmaradása esetén nem tudunk hírlevelet küldeni.

Önkéntes hozzájárulás

Leiratkozásig

 

  Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kezeli a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat.

3.3.3. Adatkezelés jogalapja:

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

3.3.4. Személyes adatok forrása:

 Az érintett.

A kezelt adatok körének változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást az érintett részére az Adatkezelő.

3.3.5. Személyes adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti az info@znz.hu e-mail címre is.

 

4. Az adatok fizikai tárolási helyei

Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookie-k) a weblap kiszolgáló szerverén, illetve a Google adatbázisában.
Az ön által megadott adatokat a cégünk e-mail szerverén és ügyviteli rendszerében tároljuk.

 

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

Az ön adatait cégünk csak webanalitikára (Google) és az Önnel történő kapcsolatfelvételre használja. A két rendszer külön működik egymástól, egymásnak adatot át nem adnak.
Adatokat más harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Kivételes eset a törvényben előírt, kötelező adattovábbítás, amelyre csak rendkívüli esetben kerülhet sor. Az adatkezelő a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
A znz.hu weboldal látogatottságát és egyéb webanalitikai adatainak független mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, azt az adatkezelő eltérő célra nem használja, ezek csak az adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá.

 

6. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A weboldal a Z&Z Kft.-től független weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. A külső linkre mutató szolgáltató szerverére történő tovább lépés esetén az adatkezelésre nincs ráhatásunk.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog:

A Z&Z Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelés céljai:

 • az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

7.3. Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Z&Z Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Z&Z Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Z&Z Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 •  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

  

 Verzió: 2.

 2020.10.30.