Veszteség és üzletfolytonosság – termelő üzemek és a személyátvizsgálás

A termelő üzemekben egyre gyakrabban alkalmaznak olyan személy-, csomag- és gépjárműátvizsgáló eszközöket, amelyeket eddig csak repülőtereken, kormányzati épületekben, vagy büntetés-végrehajtási intézetekben rendszeresítettek. Az üzemek élőerős őrzését és a beléptetési eljárást speciális biztonságtechnikai eszközökkel támogatják, így magát a személyátvizsgálás is fókuszba kerül. Ennek köszönhetően ellenőrző-átvizsgáló pontokon hatékonyabban szűrhető ki a fenyegetést jelentő személy vagy akadályozható meg a termékek eltulajdonítása.

A személyátvizsgálás nélkülözhetetlen a veszteségek elkerülése érdekében a be- és kilépési pontokon
A személyi átvizsgálás nélkülözhetetlen az ipari létesítményekben a veszteségek minimalizálása érdekében a be- és kilépési pontokon

A személyátvizsgálás során alkalmazott eszközök – mint a kézi fémkeresők, fémdetektor kapuk, testszkennerek és csomagvizsgáló röntgenberendezések – segítik az elrejtett tárgyak felderítését, a poggyászok, táskák, csomagok és küldemények tartalmának felbontás nélküli vizsgálatát, valamint a gépjárművek kirakodás nélküli gyors ellenőrzését. Az ilyen eszközök alkalmazását a 200-300 főnél több dolgozót foglalkoztató cégek már nem tudják elkerülni. Önmagában persze még a legmodernebb átvizsgálási technika sem garantálja azt, hogy csökken az adott cég vesztesége, ha nem a megfelelő helyszínen, rossz módszerrel, vagy nem elegendő létszámú és felkészültségű személyzettel működtetik. Helytelen alkalmazás esetén előfordulhat, hogy az új technológia egyáltalán nem váltja be a hozzáfűzött reményeket.

Speciális biztonságtechnikai eszközökkel megelőzhetők az üzemi lopások
Speciális biztonságtechnikai eszközökkel megelőzhetők az üzemi lopások

A hatékony biztonsági ellenőrző pontok kialakításának lépései:

1. Kockázatelemzés és védelmi koncepció elkészítése

A veszteség elkerülés illetve csökkentés leghatékonyabb módja, ha a személyátvizsgáláshoz, azaz ellenőrző áteresztő pont működtetéséhez a vagyonbiztonságért felelős vezető úgynevezett „védelmi koncepciót” készít, amelyben figyelembe vesz minden lehetséges körülményt és a veszteségek mértékével arányos javaslatot készít.

2. Helyszínek kiválasztása és kialakítása

Az ellenőrző pont helyszínének helyes kijelölésén és annak kialakításán nagyon sok múlik. A személy- és csomagátvizsgáló eszközöket beltéri körülmények között, még a munkatársak kilépése előtt, átöltözésük előtt kell alkalmazni. Az átvizsgáláskor így a dolgozók még a könnyen és gyorsan átvizsgálható egyen munkaruhát viselik. A réteges utcai öltözék alapos átvizsgálásához már sokkal több idő szükséges, ráadásul a zsebekben lapuló személyes tárgyak – kulcsok, mobiltelefon, pénzérmék stb. – és a ruházat fém összetevői is hamis riasztásokat eredményezhetnek.

3. Technológia és módszer meghatározása

Fontos feladat személyátvizsgálás során az áthaladás szabályozása. A fémkereső kapu előtt 1 méterrel meg kell állnia a dolgozónak és a kapun csak akkor mehet át, ha az előző átvizsgálása már befejeződött. Ez kritikus követelmény, mert ellenkező esetben a szorosan áthaladó személyekről nem lehet megállapítani, hogy a 2-3 másodpercig tartó hangjelzés, a kapuból kilépő vagy az éppen belépő személynek szól-e? Riasztási jelzést követően a dolgozók átvizsgálását az áthaladás után legalább 1 méter távolságban kell elvégezni. A csomagvizsgáló röntgen kifutó görgősorát –hasonlóan a repülőtéri megoldásokhoz – minél hosszabbra kell tervezni, hogy az átvizsgáláson átesett és éppen a személyes tárgyaikat elrakó dolgozók ne akadályozzák, azokat akik még a bemenő oldalról érkeznek.

4. Személyzet oktatása és felkészítése

Képzés és kiképzés hiányában a legkorszerűbb, leghatékonyabb technika mit sem ér. A kezelőszemélyzet megfelelő oktatása és gyakoroltatása elengedhetetlen az átvizsgálási technológia elvárt színvonalú alkalmazásához.

A személy- és csomagátvizsgálás területén egyedülálló technológiai és szakmai háttérrel, valamint három évtizedes tapasztalattal a Z&Z Biztonságtechnika a tervezéstől a telepítésig, az üzemeltetéstől a hibaelhárításig, az oktatástól a továbbképzésig megoldást nyújt ahhoz, hogy minden a helyén maradjon: a kockázat kint, a termékek és értékek pedig bent, az üzem falain belül.