Személy- és csomagátvizsgálás helyes alkalmazása termelő üzemekben

A termelő üzemekben egyre gyakrabban alkalmaznak olyan személy- és csomagvizsgáló röntgen eszközöket, amelyek korábban csak a repülőtereken, kormányzati épületekben vagy büntetés-végrehajtási intézetekben voltak megszokottak. Az ipari létesítmények az élőerős őrzést és átvizsgálási eljárást támogatják speciális biztonságtechnikai eszközökkel az objektum személy-, küldemény- és járműforgalmának biztonsági ellenőrzése céljából. A kiemelt ellenőrző-átvizsgáló pontokon így sokkal hatékonyabban szűrhetik ki a fenyegetést jelentő személyeket vagy akadályozhatják meg a termékek eltulajdonítását.

Az ellenőrző-átvizsgáló eszközök alkalmazási területei:

 • objektumvédelem (hivatalok, közintézmények, irodaépületek, postai elosztó helyiségek stb.),
 • vagyonvédelem (raktárak, telephelyek, logisztikai központok),
 • rendezvények biztosítása,
 • vámtelephelyek, határátkelő helyek,
 • repülőtéri utas-, poggyász- és szállítmányellenőrzés.

Az átvizsgálás eszközei

A személyi ellenőrző és átvizsgáló pontokon alkalmazott eszközök – kézi fémdetektorok, fémdetektor kapuk és csomagröntgen berendezések – az udvarias, gyors és hatékony biztonsági átvilágítást segítik: az elrejtett fémtárgyak felderítését, valamint a poggyászok, táskák, csomagok és küldemények felbontás nélküli gyors és hatékony átvizsgálását. Kiemelkedő minőségű, megbízható termékeivel a fémdetektor eszközök piacának piacvezető gyártója az olaszországi CEIA Spa, a csomagröntgen berendezések területén pedig a németországi Smiths Heimann GmbH.

A dolgozók átvizsgálása

Napjainkban már számos hazai ipari termelőüzem rendelkezik a dolgozók átvizsgálására fémdetektor eszközökkel és csomagröntgenekkel. Ezt a 100–200 főnél több dolgozót foglalkoztató cégek nem tudják elkerülni, mert a régi módon, „kézzel történő átkutatással” képtelenség konfliktus nélkül, gyorsan és hatékonyan (biztonságosan) átvizsgálni a kilépő dolgozókat.
Ugyanakkor önmagában a legmodernebb átvizsgáló-eszközök sem garantálják azt, hogy csökken az adott cég vesztesége, ha azokat nem a megfelelő helyszínen és technológia szerint, és nem elegendő létszámmal működtetik. Helytelen alkalmazás esetén előfordulhat, hogy egyáltalán nem váltja be a hozzáfűzött reményeket és az anyagi befektetést a fémdetektor kapu illetve kézi fémdetektor alkalmazása.
A hatékony ellenőrző pontok kialakításának alapelvei:

 • a megfelelő helyszín kiválasztása
  Az ellenőrző pont helyszínének helyes kijelölésén és annak kialakításán nagyon sok múlik. A személy- és csomagvizsgáló eszközöket beltéri körülmények között, még a munkatársak kilépése előtt, átöltözésük előtt kell alkalmazni. Az átvizsgáláskor így a dolgozók még a könnyen és gyorsan átvizsgálható, egyen munkaruhát viselik. A réteges utcai öltözék alapos átvizsgálásához már sokkal több idő szükséges, ráadásul a zsebekben lapuló személyes tárgyak – kulcsok, mobiltelefon, pénzérmék stb. – és a ruházat fém összetevői is hamis riasztásokat eredményezhetnek. Az ellenőrző pontokat ezért közvetlenül a termelőcsarnok kijáratánál és nem a gyárkapunál vagy a portán kell kialakítani. Az ellenőrző pont alapterületének nagysága is fontos tényező. Az átvizsgáláshoz elegendő szabad tér is kell, mert a fémdetektor kapu és a hozzá túl közel használt kézi fémdetektor “összegerjed” és lehetetlenné teszi az átvizsgálást.
 • technológia
  Fontos feladat az áthaladás szabályozása. A fémdetektor kapu előtt 1 méterrel – ezt felfestéssel is szükséges jelezni – meg kell állnia a dolgozónak és a kapun csak akkor mehet át, ha az előző dolgozó átvizsgálása már befejeződött. Ez kritikusan fontos szabályozás, mert ellenkező esetben a szorosan áthaladó személyekről nem lehet megállapítani, hogy a 2–3 másodpercig tartó hangjelzés, a kapuból kilépő vagy az éppen belépő személynek szól-e. Riasztási jelzést követően a dolgozók átvizsgálását az áthaladás után legalább 1 méter távolságban kell elvégezni.
 • létszám
  A hatékony és gyors átvizsgáláshoz egy fémdetektor kaput csúcsidőben (tehát műszak végén) két főnek kell működtetni. Ez esetben riasztáskor sem kell megállítani a folyamatos átvizsgálást, hiszen amíg az egyik őr átvizsgálja a dolgozót, addig a másik folytathatja a dolgozók átvizsgálását a fémdetektor kapuval.

Az átvizsgálás sebessége

A Z&Z Kft. több mint 20 éves tapasztalatai egyértelműen alátámasztják, hogy egy dolgozó beltérben végzett átvizsgálása átlagosan minimum 8–10 másodpercet vesz igénybe. Ugyanezen dolgozó átvizsgálása kültéren, tehát kilépő portán 12–14 másodpercbe telik (annak vastagabb ruházata és az abban maradt fémtárgyak miatt). Ezek a tapasztalatok olyan elektronikai eszközöket gyártó multinacionális cégektől származnak, ahol a dolgozók összlétszáma eléri az 1500–4500 főt. A fenti adatok figyelembe vételével nemcsak az őrszemélyzet, hanem a fémdetektor kapuk számát is tervezni kell. Így elkerülhetők azok az irreális elvárások, amikor egy 1500 fős műszakváltást 6 darab fémdetektor kapuval és 6 fő vagyonőrrel 20 perc alatt, nagy vagyonbiztonsággal kellene kiléptetni. Ez nyilvánvalóan képtelen vállalkozás, amely csak a dolgozók és az őket átvizsgáló személyzet közötti durva szóváltásokhoz is vezethet.