Láthatatlan fenyegetések – gyilkos elemek detektálása

A radioaktív anyagokkal elkövetett visszaélésekről és bűncselekményekről szóló egyre gyakoribb hírek fókuszba állították a sugárzó anyagok azonnali detektálásának szükségességét. Ezekből a rendkívül veszélyes sejtroncsoló- és mérgező hatású anyagokból nagyon kis mennyiség is halált okozhat, így könnyen elrejthetőek és szállíthatóak. A polóniumból például néhány milligramm is elegendő az emberi élet kioltásához. Sokan nem tudják, hogy ezek az anyagok nem csak a radioaktivitásuk, hanem igen erős mérgező hatásuk miatt is jelentős veszélyt jelentenek az élő szervezetre.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a személy-, poggyász-, küldemény- valamint rakományátvizsgáló berendezések az olyan hagyományos fenyegetést jelentő veszélyforrások mellett, mint a szúró, vágó- és lőfegyverek, valamint robbanó anyagok, teljes biztonsággal szűrik ki már a radioaktív anyagokat is.

G-SCAN gamma detektor
A CEIA utólag, mindössze 10 perc alatt telepíthető kiegészítőt kínál a már megvásárolt és telepített csomagvizsgáló röntgenekhez. A piacvezető olasz gyártó hatvantól száz centiméteres alagútméretű röntgenekhez kínálja az úgynevezett „sugárkapukat”, amelyeket a csomagvizsgáló röntgenek kifutó részén kell elhelyezni és a bekapcsolást követő 30 másodperces önkalibráció után máris üzemkészek. Ezeknek a gamma detektoroknak ugyanúgy, mint a továbbiakban bemutatott gamma detektoros fémkereső kapuknak az érzékenységére jellemző, hogy már a háttérsugárzástól eltérő, akár néhány százalékos dinamikus sugárzási szintemelkedést is képesek érzékelni és jelezni. Teszik mindezt úgy, hogy a háttérsugárzás folyamatos változására azonnali önkalibrációval reagálnak, így nem tévesztik össze a háttérsugárzás növekedését egy radionuklid aktivitásával.

Multi-zónás fémdetektor kapu gamma detektálással
A CEIA mind az általános, mind a repülőtéri alkalmazásra gyártott fémdetektoros kapuiba is beépíti a gamma detektálási funkciót. Összesen három típus rendelkezik gamma detektálási képességgel. Külön kiemelendő, hogy az oldalpaneleken elhelyezkedő LED fénysugárzók nem csak a különböző fémtárgyakat – lőszer, vágó, szúró vagy lőfegyvert – jelzi piros fénycsíkkal, hanem ezzel egy időben kék jelzőfénnyel indikálja a gammasugárzást kibocsájtó anyagokat. Mindhárom típus multi-zónás rendszerű, amely azt jelenti, hogy magasságban húsz különböző zónára osztott mezőben képes detektálni, hogy az átvizsgált személynél milyen magasságban található a fémtárgy vagy a sugárforrás. Amennyiben egyszerre több zónában is található a beállított detektálási küszöb feletti fémtárgy vagy sugárforrás, úgy egyszerre képes a kapu LED sora több fémdetektálási zónát és több gammadetektálási zónát is kijelezni. A gyár legújabb fejlesztése, hogy a kapuk már képesek megkülönböztetni a gyógyászati felhasználású izotópokat az egyéb célúaktól. Ennek óriási jelentősége van a jelzést követő helyes intézkedés és további kutatási eljárás kiválasztásában. Ugyanis, ha valaki orvosi radioizotópos kezelésen, például kontrasztanyag befecskendezésen esett át, a gyors lebomlású radioaktív izotóp még akár 2-3 napig sugároz, amely ugyanúgy kiváltja a biztonsági kapu riasztását. Ha valaki ilyen módon vétlenül és véletlenül riasztást generál egy repülőtéren vagy egy fontos állami objektumban, az őt átvizsgáló őrszemélyzetnek nem kell a helyi sugárvédelmi szolgálatot riasztania, illetve az elrejtett sugárzóanyag után tovább kutatnia, hiszen nem az átvizsgált személynél elrejtve, hanem a szervezetében van jelen. Ilyen esetekben a kapu „MED”, azaz medical felirattal jelzi, hogy gyógyászati sugárzó anyagról van szó.

A kézi fémkeresők
A radioizotópok pontos helyének meghatározásához áll rendelkezésre a CEIA idei fejlesztése, amely a PD140 és a PD240 típusú kézi fémkeresőket ruházza fel a sugárforrás elhelyezkedésének centiméter pontosságú meghatározási képességével

Postai küldemény-átvizsgáló
A CEIA folyamatos fejlesztésének köszönhető, hogy képessé tette a piac legsikeresebb levélbomba detektorát a sugárzó anyagok detektálására is. A felhasználó szabadon választhat, hogy ezzel a képességgel, vagy enélkül rendeli meg a postai küldemény-vizsgálót. Az EMIS-MAIL típusú detektor nem csak levelek, hanem 7,5 cm vastagságot meg nem haladó kis csomagok átvizsgálására is képes. A levelek síkbeli kiterjedése elérheti akár 45×100 cm is, azaz lehetséges az A2 méretű küldemények és csomagok átvizsgálása is. A készülék rendelkezik egy OLED grafikus kijelzővel, melyről a működési jellemzők mellett olyan hasznos statisztikai adatok olvashatóak le, mint az átvizsgált küldemények, a riasztások száma, vagy az akkumulátorok állapota. Ezen kívül a display megmutatja a küldeményen belül a levélbomba vagy az izotóp pontos helyzetét, amely hatástalanításhoz, illetve a hatósági felügyelet alá helyezéshez ad fontos információt.

Minden gamma detektoros biztonsági berendezés közös jellemzője, hogy ethernet hálózaton keresztül, valós időben képesek továbbítani a tranzit és riasztási adatokat, lehetőséget biztosítva ezzel a folyamatos monitorozásra, a kezelőszemélyzet távoli felügyeletére, veszélyhelyzet esetén az azonnali, hatékony intézkedésre.